Đăng lúc: 10:20:06 09/12/2019 (GMT+7)

Đảng bộ Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Qui định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trung ương Đảng khóa XII

Vũ Thị Hằng - Chi bộ phòng Tổ chức Hành chính
Sáng ngày 06 tháng 12, Đảng ủy Trung tâm GDTX tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 16/8/2019 của BCT về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW về hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đến toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.
Đ/c Đào Phan Thắng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị. Các đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó BT Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm và đ/c Hoàng Văn Tuân - Trưởng ban Tuyên giáo đã trực tiếp quán triệt và triển khai những nội dung quan trọng. Xác định phương châm, định hướng hoạt động, tạo ra nhận thức quyết tâm cao trong hành động của các tổ chức đoàn thể, các phòng ban trong Trung tâm để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, Chỉ thị tới cán bộ đảng viên, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp, hiệu quả ở từng phòng ban trong đơn vị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng bộ đã đánh giá cao sự có mặt đông đủ của các đảng viên được triệu tập tham dự Hội nghị đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của các nội dung được truyền đạt tại Hội nghị này; yêu cầu các đảng viên tham dự cần chú ý học tập và quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. 
       Đ/c nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của nhiệm kì 2015 - 2020 và là tiền đề để xây dựng  kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức; toàn Đảng bộ cần lưu ý lãnh đạo Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị trước mắt với các giải pháp chủ yếu như: tiếp tục hoàn thiện các Đề án, xây dựng cơ sở vật chất tòa nhà đa năng; thực hiện thi cấp chúng chỉ Tin học theo Thông tư 03 của Bộ Thông tin truyền thông và liên kết ôn thi, cấp chứng chỉ Tiếng Anh; bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp trường Phổ thông v.v…
       Tại Hội nghị, các đảng viên được đ/c Bí thư Đảng bộ giới thiệu nội dung (8 loại văn bản) gồm: 01 Nghị quyết, 03 Chỉ thị, 03 Kết luận, 01 qui định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Giới thiệu 5 nội dung chính sau:
      Thứ nhất, về thực hiện NQ 52 của Bộ Chính trị ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
      Thứ hai, nội dung của 3 Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (Chỉ thị số 36 về công tác phòng, chống ma túy; Chỉ thị số 37 về xây dựng hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, Chỉ thị số 38 về hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới);
      Thứ ba, nội dung 3 Kết luận (Kết luận 54 - tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận 56 về ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lí tài nguyên và bảo vệ mội trường; Kết luận số 57 về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng an ninh);
      Thứ tư, qui định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
      Thứ năm, tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị.
hn1.jpg
Đ/c Bí thư Đảng bộ báo cáo nội dung Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
hn3.jpg
 
Đ/c Hoàng Văn Tuân quán triệt Chỉ thị số 36 - CT/TW ngày 16/8/2019 của BCT về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 38-CT/TW về hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới.
hn2.jpg
Đ/c Nguyễn Anh Tuấn báo cáo nội dung Qui định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Kết luận Hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Trung tâm đề nghị từng đồng chí tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu nội dung mà các báo cáo viên đã trình bày; dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Qui định và kế hoạch thực hiện.
       Đ/c cũng nhấn mạnh: Để các nội dung của các Hội nghị Trung ương (Khóa XII) của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm đi vào cuộc sống, sau buổi học tập, quán triệt, các chi bộ cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ; chủ động xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể, rõ ràng, có lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ, từ đó giúp các đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc học tập gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện và đấu tranh, phản bác những luận điệu, quan điểm sai trái; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
 
Hôm nay:
827
Hôm qua:
2335
Tuần này:
827
Tháng này:
84830
Tất cả:
1966680