Trang chủ / Đào tạo - Bồi dưỡng / Bồi dưỡng
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 13 năm 2018 (khóa thi ngày 13, 14/10/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 12 năm 2018 (khóa thi ngày 29, 30/9/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 10 năm 2018 (khóa thi ngày 08, 09/9/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 11 năm 2018 (khóa thi ngày 15, 16/9/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 9 năm 2018 (khóa thi ngày 25-29/8/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 7 năm 2018 (khóa thi ngày 10, 11, 12, 13/8/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 8 năm 2018 (khóa thi ngày 17, 18, 19, 20/8/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 6 năm 2018 (khóa thi ngày 03, 04, 05/8/2018)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 5 năm 2018 (khóa thi ngày 21. 22/7/2018)
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 4 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa
Hôm nay:
507
Hôm qua:
1095
Tuần này:
5760
Tháng này:
25752
Tất cả:
819320