Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2018    Đăng 3 ngày trước · 32 lượt xem
Quy chế làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 6 ngày trước · 38 lượt xem
Quy chế hoạt động trang Thông tin điện tử năm 2019    Đăng 6 ngày trước · 32 lượt xem
Quy chế làm việc của phòng máy tính năm 2019    Đăng 6 ngày trước · 19 lượt xem
Quy chế nâng lương thường xuyên và trước thời hạn năm 2019    Đăng 6 ngày trước · 26 lượt xem
Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 6 ngày trước · 28 lượt xem
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019    Đăng 7 ngày trước · 36 lượt xem
Quy chế phối hợp làm việc giữa Công đoàn và Chính quyền năm 2019    Đăng 7 ngày trước · 63 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 16 năm 2018 (khóa thi ngày 01, 02/12/2018)    Đăng 8 ngày trước · 76 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2018    Đăng 15 ngày trước · 133 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 15 năm 2018 (khóa thi ngày 10, 11/11/2018)    Đăng 16 ngày trước · 158 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 179 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 14 năm 2018 (khóa thi ngày 27, 28/10/2018)    Đăng 1 tháng trước · 182 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 362 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 13 năm 2018 (khóa thi ngày 13, 14/10/2018)    Đăng 1 tháng trước · 293 lượt xem
Thông báo lịch cấp và nhận chứng chỉ Tin học chuẩn theo thông tư 03    Đăng 2 tháng trước · 306 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 12 năm 2018 (khóa thi ngày 29, 30/9/2018)    Đăng 2 tháng trước · 321 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 201 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 305 lượt xem
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018 - 2019    Đăng 2 tháng trước · 206 lượt xem
Thông báo tạo nguồn tuyển sinh năm học 2018-2019    Đăng 2 tháng trước · 388 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 11 năm 2018 (khóa thi ngày 15, 16/9/2018)    Đăng 2 tháng trước · 295 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 10 năm 2018 (khóa thi ngày 08, 09/9/2018)    Đăng 2 tháng trước · 341 lượt xem
Công văn số 3846/Bộ GD&ĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX    Đăng 3 tháng trước · 402 lượt xem
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục    Đăng 3 tháng trước · 253 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5   
Hôm nay:
317
Hôm qua:
1496
Tuần này:
6691
Tháng này:
18310
Tất cả:
849430