Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2018    Đăng 15 ngày trước · 99 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2017    Đăng 15 ngày trước · 60 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018    Đăng 20 ngày trước · 354 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 1 tháng trước · 134 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 1 tháng trước · 221 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 2 tháng trước · 315 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 2 tháng trước · 114 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 2 tháng trước · 287 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 2 tháng trước · 500 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 432 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 276 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 540 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 419 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 228 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 8 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 395 lượt xem
Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 2007 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 447 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 368 lượt xem
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo    Đăng 7 tháng trước · 751 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 665 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 449 lượt xem
Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý    Đăng 8 tháng trước · 1524 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 577 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 5 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 725 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 787 lượt xem
Trang:    1      2      3   
Hôm nay:
611
Hôm qua:
522
Tuần này:
2328
Tháng này:
8836
Tất cả:
624068