Thông báo tạo nguồn tuyển sinh năm học 2018-2019    Đăng 2 ngày trước · 45 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 11 năm 2018 (khóa thi ngày 15, 16/9/2018)    Đăng 2 ngày trước · 30 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 10 năm 2018 (khóa thi ngày 08, 09/9/2018)    Đăng 2 ngày trước · 29 lượt xem
Công văn số 3846/Bộ GD&ĐT-GDTX về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với GDTX    Đăng 14 ngày trước · 55 lượt xem
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục    Đăng 14 ngày trước · 34 lượt xem
Thông tư số 20/2018-TT-BGD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông    Đăng 14 ngày trước · 40 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2018    Đăng 15 ngày trước · 106 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2018    Đăng 15 ngày trước · 52 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 254 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 4 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 1 tháng trước · 414 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 3 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 2 tháng trước · 310 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 2 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 2 tháng trước · 345 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 480 lượt xem
Quyết định công nhận kết quả và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 1 năm 2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 2 tháng trước · 344 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 127 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 445 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 289 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 5 năm 2018    Đăng 4 tháng trước · 503 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2018    Đăng 4 tháng trước · 225 lượt xem
Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập    Đăng 4 tháng trước · 524 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2018    Đăng 5 tháng trước · 488 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018    Đăng 5 tháng trước · 476 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 3 năm 2018    Đăng 5 tháng trước · 604 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2018    Đăng 6 tháng trước · 551 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018    Đăng 7 tháng trước · 521 lượt xem
Trang:    1      2      3      4   
Hôm nay:
273
Hôm qua:
1262
Tuần này:
2760
Tháng này:
14050
Tất cả:
748260