Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 26 (đợt 7/2019) khóa thi ngày 25-26/5/2019    Đăng 4 ngày trước · 44 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 6 năm 2019 (từ 10/6-15/6)    Đăng 6 ngày trước · 27 lượt xem
Kế hoạch học tuần 5 tháng 5 năm 2019 (từ 27/5-02/6)    Đăng 19 ngày trước · 66 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 25 (đợt 6/2019) khóa thi ngày 17-19/5/2019    Đăng 23 ngày trước · 204 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 24 (đợt 5/2019) khóa thi ngày 04-05/5/2019    Đăng 24 ngày trước · 102 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 5 năm 2019 (từ 20/5-26/5)    Đăng 26 ngày trước · 121 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 158 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 5 năm 2019 (từ 06/5-12/5)    Đăng 1 tháng trước · 221 lượt xem
Kế hoạch học tuần 1 tháng 5 năm 2019 (từ 29/4-5/5)    Đăng 1 tháng trước · 180 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 4 năm 2019 (từ 22/4-28/4)    Đăng 1 tháng trước · 135 lượt xem
Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng    Đăng 1 tháng trước · 1325 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 23 (khóa thi ngày 13/04/2019)    Đăng 1 tháng trước · 334 lượt xem
Kế hoạch học tuần 2 tháng 4 năm 2019 (từ 08/4-14/4)    Đăng 2 tháng trước · 265 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 22 (khóa thi ngày 30-31/03/2019)    Đăng 2 tháng trước · 311 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 361 lượt xem
Kế hoạch học tuần 4 tháng 3 năm 2019 (từ 25/3-31/3)    Đăng 2 tháng trước · 313 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 21 (khóa thi ngày 16-17/03/2019)    Đăng 2 tháng trước · 287 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 20 (khóa thi ngày 02-03/03/2019)    Đăng 3 tháng trước · 256 lượt xem
Kế hoạch học tuần 3 tháng 3 năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 406 lượt xem
Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với ĐH kinh tế Quốc dân tuyển sinh một số ngành sau    Đăng 3 tháng trước · 2418 lượt xem
Kế hoạch tuyển sinh năm 2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa    Đăng 3 tháng trước · 653 lượt xem
Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh hệ vừa làm vừa học năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 470 lượt xem
Thông báo tuyển sinh tạo nguồn thạc sỹ đợt I, năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 621 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 1, tháng 2 năm 2019 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2019    Đăng 3 tháng trước · 254 lượt xem
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông    Đăng 3 tháng trước · 335 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6   
Hôm nay:
369
Hôm qua:
470
Tuần này:
4197
Tháng này:
8242
Tất cả:
1024940