Kế hoạch học bổ sung tuần 04 tháng 9 năm 2020 (từ 21/9/2020-27/9/2020)    Đăng 4 ngày trước · 21 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 9 năm 2020 (từ 21/9/2020-27/9/2020)    Đăng 8 ngày trước · 51 lượt xem
Kế hoạch học tuần 03 tháng 9 năm 2020 (từ 13/9/2020-20/9/2020)    Đăng 8 ngày trước · 45 lượt xem
Kế hoạch học tuần từ 14/9/2020-16/9/2020)    Đăng 8 ngày trước · 33 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 53 (đợt 15/2020) khóa thi ngày 13/9/2020    Đăng 9 ngày trước · 70 lượt xem
Kế hoạch học tuần 02 tháng 9 năm 2020 (từ 07/9/2020-13/9/2020)    Đăng 19 ngày trước · 88 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 9 năm 2020 (từ 31/8/2020-06/9/2020)    Đăng 20 ngày trước · 84 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 52 (đợt 14/2020) khóa thi ngày 29-30/8/2020    Đăng 22 ngày trước · 176 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2020    Đăng 22 ngày trước · 60 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 51 (đợt 13/2020) khóa thi ngày 01-02/8/2020    Đăng 22 ngày trước · 259 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 8 năm 2020 (từ 24/8/2020-30/8/2020)    Đăng 1 tháng trước · 147 lượt xem
Thông báo lịch phát chứng chỉ Tin học như sau (kèm theo mẫu giấy ủy quyền)    Đăng 1 tháng trước · 299 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 50 (đợt 12/2020) khóa thi ngày 18-19/7/2020    Đăng 1 tháng trước · 193 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 49 (đợt 11/2020) khóa thi ngày 04-05/7/2020    Đăng 1 tháng trước · 149 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2020    Đăng 1 tháng trước · 138 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 8 năm 2020 (từ 03/8/2020-09/8/2020)    Đăng 1 tháng trước · 222 lượt xem
Kế hoạch học tuần từ ngày 27/7/2020-02/8/2020)    Đăng 2 tháng trước · 253 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 7 năm 2020 (từ 20/7/2020-26/7/2020)    Đăng 2 tháng trước · 225 lượt xem
Kế hoạch học tuần 03 tháng 7 năm 2020 (từ 13/7/2020-19/7/2020)    Đăng 2 tháng trước · 199 lượt xem
Kế hoạch học tuần 02 tháng 7 năm 2020 (từ 06/7/2020-12/7/2020)    Đăng 2 tháng trước · 252 lượt xem
Kế hoạch học tuần 01 tháng 7 năm 2020 (từ 29/6/2020-05/7/2020)    Đăng 2 tháng trước · 288 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2020    Đăng 2 tháng trước · 197 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 48 (đợt 10/2020) khóa thi ngày 20-21/6/2020    Đăng 3 tháng trước · 418 lượt xem
Kế hoạch học tuần 04 tháng 6 năm 2020 (từ 22/6/2020-28/6/2020)    Đăng 3 tháng trước · 231 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 47 (đợt 9/2020) khóa thi ngày 07/6/2020    Đăng 3 tháng trước · 306 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   
Hôm nay:
658
Hôm qua:
1091
Tuần này:
8131
Tháng này:
29567
Tất cả:
2251955