Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về ban hành chương trình giáo dục phổ thông    Đăng 8 giờ trước · 10 lượt xem
Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT-Thông tư ban hành về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non ngày 08/10/2018    Đăng 8 giờ trước · 2 lượt xem
Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT- Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non ngày 08/10/2018    Đăng 8 giờ trước · 4 lượt xem
Thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT-Thông tư Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ngày 20/7/2018    Đăng 8 giờ trước · 5 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 02 năm 2019    Đăng 2 ngày trước · 56 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2019    Đăng 21 ngày trước · 192 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 19 năm 2019 (khóa thi ngày 12, 13/01/2019)    Đăng 1 tháng trước · 100 lượt xem
Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục hiện nay    Đăng 1 tháng trước · 300 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 18 năm 2019 (khóa thi ngày 05-06/01/2019)    Đăng 1 tháng trước · 187 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2019    Đăng 1 tháng trước · 169 lượt xem
Thông báo tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 hệ chính quy năm 2018-2019    Đăng 2 tháng trước · 285 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 238 lượt xem
Quy chế làm việc của Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 409 lượt xem
Quy chế hoạt động trang Thông tin điện tử năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 284 lượt xem
Quy chế làm việc của phòng máy tính năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 312 lượt xem
Quy chế nâng lương thường xuyên và trước thời hạn năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 274 lượt xem
Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 239 lượt xem
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 405 lượt xem
Quy chế phối hợp làm việc giữa Công đoàn và Chính quyền năm 2019    Đăng 2 tháng trước · 279 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 16 năm 2018 (khóa thi ngày 01, 02/12/2018)    Đăng 2 tháng trước · 295 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 396 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 15 năm 2018 (khóa thi ngày 10, 11/11/2018)    Đăng 2 tháng trước · 354 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 389 lượt xem
Danh sách thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản đợt 14 năm 2018 (khóa thi ngày 27, 28/10/2018)    Đăng 3 tháng trước · 277 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 464 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6   
Hôm nay:
510
Hôm qua:
610
Tuần này:
2303
Tháng này:
23601
Tất cả:
909517