Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2018    Đăng 12 ngày trước · 110 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2018    Đăng 18 ngày trước · 65 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 293 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và kế hoạch hoạt động tháng 6 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 112 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 5 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 297 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và kế hoạch hoạt động tháng 5 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 168 lượt xem
Thông tư ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, phổ thông công lập    Đăng 2 tháng trước · 432 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 375 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 418 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 3 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 501 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2018    Đăng 4 tháng trước · 492 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018    Đăng 5 tháng trước · 472 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2018    Đăng 6 tháng trước · 816 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 662 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018    Đăng 6 tháng trước · 791 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 463 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 7 tháng trước · 621 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 753 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 398 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 8 tháng trước · 570 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 8 tháng trước · 703 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 857 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 504 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 10 tháng trước · 974 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 10 tháng trước · 704 lượt xem
Trang:    1      2      3      4   
Hôm nay:
225
Hôm qua:
449
Tuần này:
1119
Tháng này:
7074
Tất cả:
709535