Kế hoạch học và thi tháng 4 năm 2018    Đăng 2 ngày trước · 47 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018    Đăng 21 ngày trước · 132 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 3 năm 2018    Đăng 24 ngày trước · 208 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 và kế hoạch hoạt động tháng 03 năm 2018    Đăng 1 tháng trước · 240 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018    Đăng 2 tháng trước · 261 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 01 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 516 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 12 năm 2017    Đăng 3 tháng trước · 375 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2018    Đăng 3 tháng trước · 592 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và kế hoạch hoạt động tháng 12 năm 2017    Đăng 4 tháng trước · 303 lượt xem
Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông công lập    Đăng 4 tháng trước · 406 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 11 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 595 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2017    Đăng 5 tháng trước · 274 lượt xem
Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam    Đăng 5 tháng trước · 485 lượt xem
Kế hoạch khảo sát sau bồi dưỡng năng lực tiếng Anh    Đăng 5 tháng trước · 623 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 10 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 681 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và kế hoạch hoạt động tháng 10 năm 2017    Đăng 6 tháng trước · 412 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 9 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 799 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017    Đăng 7 tháng trước · 555 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 349 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 8 năm 2017    Đăng 8 tháng trước · 636 lượt xem
Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 2293 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 7 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 694 lượt xem
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 6 và kế hoạch hoạt động tháng 7 năm 2017    Đăng 9 tháng trước · 519 lượt xem
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo    Đăng 10 tháng trước · 925 lượt xem
Kế hoạch học và thi tháng 6 năm 2017    Đăng 10 tháng trước · 834 lượt xem
Trang:    1      2      3   
Hôm nay:
127
Hôm qua:
346
Tuần này:
2854
Tháng này:
11013
Tất cả:
663253