Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2003 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên...          Chi tiết...
Tuyển sinh các lớp đại học năm 2013 - 2014
Cập nhật lúc: 09:32 AM ngày 27/08/2013

Trung tâm GDTX tỉnh được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ liên kết với các trường Đại học, các Học viện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Đại học và trên Đại học cho tỉnh nhà ở nhiều lĩnh vực ngành nghề: Kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội và khoa học kỹ thuật.v.v…Năm học 2013 – 2014 Trung tâm GDTX tỉnh dự kiến tuyển sinh các lớp sau:

I. ĐÀO TẠO HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1) Lớp Đại học Luật  (Đại học Vinh đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 3 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN các ngành: Luật, Pháp lý, An ninh, Cảnh sát, Chính trị - hành chính, Dịch vụ pháp lý, Công chứng, Kỹ thuật hình sự, Điều tra trinh sát an ninh, Điều tra trinh sát cảnh sát, Quản lý xuất nhập cảnh, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý trật tự an toàn giao thông, Quản lý giáo dục và cải tạo phạm nhân, Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở, Biên phòng.

            * Môn thi tuyển: Văn, Sử, Địa

2) Lớp Đại học Quản lý đất đai  (Đại học Tài nguyên - Môi trường đào tạo):

            * Thời gian đào tạo:    

-         3 năm với đối tượng đã có bằng TCCN

-         1,5 – 2  năm với đối tượng có bằng Cao đẳng

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN, Cao đẳng cùng nhóm ngành

            * Dự kiến thời gian thi chuyển giai đoạn của lớp Cao đẳng lên Đại học: 10/2013

          * Môn thi tuyển: Toán, Vật lý,  Hóa học

3) Lớp Đại học Hành chính   (Học viện Hành chính đào tạo):

            * Thời gian đào tạo:  4,5 năm 

          * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN hoặc tương đương

4) Lớp Đại học Kế toán  (Đại học Vinh đào tạo):

            * Thời gian đào tạo:   3 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

5) Lớp Đại học Công tác xã hội  (Đại học Vinh đào tạo):

            * Thời gian đào tạo:  3 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

6) Lớp Đại học Báo chí  (Đại học KHXN & NV đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 3 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

7) Lớp Đại học Lâm nghiệp  (Đại học Lâm nghiệp đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 3 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

8) Lớp Đại học Quản lý văn hóa  (Đại học Văn hóa Hà Nội đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 3 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

9) Lớp Đại học SP Mầm non (Đại học Vinh đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 3 năm

            * Hình thức học: Học trong Hè

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

10) Lớp Đại học SP Tiểu học  (Đại học Vinh đào tạo):

            * Thời gian đào tạo:  3 năm

            * Hình thức học: Học trong Hè

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCSP

11) Lớp Đại học Quản lý Giáo dục (Học viện QLGD đào tạo):

            * Thời gian đào tạo:             1,5 - 2 năm

            * Hình thức học:                   Học thứ 7 & CN  trong tuần

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp CĐSP

12) Lớp Đại học Tài chính – Ngân hàng (Đại học Thành Tây đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 3 năm

            * Hình thức học: Học thứ 6, 7 & CN trong tuần

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN cùng nhóm ngành

13) Lớp Đại học Quản lý kinh tế   (Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo):

            * Thời gian đào tạo: 4,5 năm

            * Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc theo kỳ (theo nhu cầu người học)          

          * Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp TCCN hoặc tương đương

II. ĐÀO TẠO HỆ TỪ XA

          Gồm có các chuyên ngành sau: Ngân hàng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Luật   

          * Thời gian đào tạo:            

                        -  4,5 năm với đối tượng có bằng THPT, THBT

                        -  3  năm với đối tượng đã có bằng TCCN

            * Hình thức học: Học thứ 6, 7 & CN  trong tuần

            * Trường đào tạo: Đại học Đà Nẵng

III.  CÁC LỚP TẠO NGUỒN THẠC SỸ

            Chuyên ngành: Toán, Văn, Vật lý, Giáo dục chính trị, Kinh tế chính trị, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị Tài chính.

      Ngoài ra tại Trung tâm còn có các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như: Nghiệp vụ sư phạm, thư viện, thiết bị trường học, kế toán trưởng, kế toán thực tế…Trung tâm GDTX tỉnh Thanh hóa rất mong nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các Quý cơ quan, các tổ chức đoàn thể thông báo rộng rãi nội dung tuyển sinh trên tới các cá nhân có nhu cầu học tập được biết.

       Đăng ký  và mua hồ sơ dự thi các lớp đào tạo trên xin liên hệ tại: Phòng Quản lý đào tạo - Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Số 04 - Nguyễn tạo - Phường trường thi - TPTH ) hoặc qua số ĐT:

                              0373.852.936, 0949.008.484, 0972.401.980 hoặc 0912.276.622. 

 

 

BAN TUYỂN SINH

 

  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing